Gabriel Uluitu

Gabriel Uluitu

Of Counsel Partner SĂVESCU & ASOCIAȚII
gabriel.uluitu@savescu.ro
0722243417


Gabriel Uluitu este cadru didactic universitar din anul 1999. În prezent, are gradul didactic de conferenţiar universitar şi predă Dreptul muncii şi Drept civil la Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti. În decembrie 2015 a fost ales preşedinte al Senatului acestei universităţi, funcţie pe care o ocupă şi în prezent. Din 2004 este doctor în drept, specializarea Dreptul muncii. A susţinut teza de doctorat cu titlul „Greva – faza finală şi cea mai gravă a conflictelor de interese”, sub îndrumarea domnului profesor universitar dr. Ion Traian Ştefănescu.

Desfăşoară activitate avocaţială, fiind membru al Baroului Bucureşti, din 2001. Aria principală de practică este Dreptul muncii, alături de care susţine cauze în instanţă şi asigură consulanţă şi în domeniile: Drept civil, Drept administrativ, Dreptul proprietăţii intelectuale.

Are o bogată activitate publicistică, fiind autorul a peste 70 de lucrări ştiinţifice (note, comentarii, articole, comunicări, studii, monografii, dicţionare, cursuri) în materia Dreptului muncii şi a Dreptului civil. Ultimele cărţi la a căror elaborare a contribuit sunt:
Codul muncii şi Legea dialogului social. Comentarii şi explicaţii, 2017 (coautor)
Collective Dismissal in the European Union. A Comparative Analysis, 2017 (coautor)
Dicţionar de drept al muncii, 2014 (coautor)
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, 2014 (coautor)