Noutăți

20 iunie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Noi atribuții, resurse umane, tehnice și financiare pentru ANSPDCP

20 iunie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică

19 iunie 2018
Av. Andreea Coman a publicat Convenția pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal a fost modernizată

15 iunie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene

14 iunie 2018
Av. dr. Andrei Săvescu a publicat Protecția datelor = Oportunitate de afaceri

13 iunie 2018
Av. dr. Andrei Săvescu și av. Andreea Coman au participat, în calitate de speakeri invitați la Conferința Națională de Fiscalitate și Contabilitate

8 iunie 2018
Av. conf. univ. dr. Gabriel Uluitu a publicat Curtea de Apel București. Concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Condiții de legalitate și temeinicie. Relația dintre legalitatea, temeinicia și oportunitatea măsurii dispuse de către angajator. Inexistența unei cauze reale și serioase care să justifice concedierea. Nulitate. Obligarea angajatorului la reintegrarea reclamantului într-un post similar celui deținut anterior concedierii

5 iunie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Modificări cu impact asupra sistemului achizițiilor publice

28 mai 2018
Av. Andreea Coman și av. Alexandru Matei au publicat Forma finală a GDPR

24 mai 2018
Av. Andreea Coman a publicat Procedura de primire și soluționare a plângerilor ref. încălcarea GDPR I Proiect

18 mai 2018
Av. conf. univ. dr. Gabriel Uluitu a publicat Judecătoria Sectorului 4. Indicarea de către reclamant a locului de muncă al pârâtului, în vederea citării acestuia. Aplicarea dispoziţiilor art. 155 alin. (1) pct. 6 C. pr. civ. Raportul dintre dreptul la viaţă privată şi liberul acces la justiţie

16 mai 2018
Av. dr. Andrei Săvescu a publicat DPO este, în realitate, un consultant

15 mai 2018
Av. dr. Andrei Săvescu a publicat Instruire în domeniul protecției datelor cu caracter personal

14 mai 2018
Av. Andreea Coman și av. Alexandru Matei au publicat Decizia CCR nr. 102/2018. Sintagma „care nu a împlinit 16 ani” din cuprinsul art. 505 alin. (1) CPP. Neconstituționalitate

14 mai 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Gestionarea certificatelor de absolvire aferente programelor de formare profesională organizate de INA

14 mai 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Aprobarea modelului și conținutului formularului 112

14 mai 2018
Av. conf. univ. dr. Gabriel Uluitu a publicat Statutul juridic al responsabilului pentru protecția datelor

11 mai 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Decizia CCR nr. 79/2018. Sintagma „în primă instanță” care reglementează măsura controlului judiciar. Neconstituționalitate

10 mai 2018
Av. Laurențiu Petre a publicat Legea privind măsuri de punere în aplicare a GDPR a fost adoptată de Camera Deputaților

5 mai 2018
Av. dr. Andrei Săvescu a publicat Însemnări GDPR. Obligativitatea evidenței prelucrărilor și obligativitatea desemnării responsabilului cu protecția datelor

4 mai 2018
Av. Alexandru Matei a publicat UNSAR. Prelucrarea de date este parte din procesul de încheiere a unei polițe de asigurări

3 mai 2018
Av. conf. univ. dr. Gabriel Uluitu a publicat Tribunalul Prahova. Demisie. Renunțare parțială a angajatorului la termenul de preaviz. Retractarea demisiei de către salariat în cursul termenului de preaviz. Condiții. Efecte

3 mai 2018
Av. Andreea Coman a publicat Atenție, modificare iminentă a GDPR

24 aprilie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Publicitatea imobiliară. Noi dispoziții ref. la prelucrarea datelor cu caracter personal

20 aprilie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat CE. Formularul standard privind reguli corporatiste obligatorii pentru transferul de date cu caracter personal

20 aprilie 2018
Av. Andreea Coman a publicat Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 30 alin. 5 din Regulamentul 2016/679 (GDPR)

19 aprilie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Orientări privind consimțământul în temeiul Regulamentului 2016/679 (GDPR)

16 aprilie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Orientări privind transparența în temeiul Regulamentului 2016/679

12 aprilie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Modificări importante în cadrul raporturilor de muncă

12 aprilie 2018
Av. conf. univ. dr. Gabriel Uluitu a publicat Curtea de Apel Brașov. Modificarea unilaterală și esențială de către angajator a atribuțiilor stabilite prin fișa postului. Modificare în fapt a felului muncii. Transformarea funcției de conducere în funcție de execuție. Nelegalitate

4 aprilie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Legea privind reglementarea activității de telemuncă

3 aprilie 2018
Av. Laurențiu Petre și Irina Boța au publicat Tribunalul Bacău. Consecință reală și individualizată a abaterii disciplinare. Comportarea generală în serviciu. Sancțiune intermediară

3 aprilie 2018
Av. dr. Andrei Săvescu a publicat Cum să devii specialist în protecția datelor cu caracter personal?

29 martie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Decizia CCR nr. 53/2018. Dispozițiile Legii pentru modificarea Legii administrației publice locale. Neconstituționalitate

27 martie 2018
Av. Laurențiu Petre a publicat Discriminare. Sarcina probei și probe

26 martie 2018
Av. conf. univ. dr. Gabriel Uluitu a publicat Curtea de Apel București. Răspunderea patrimonială a salariatului. Condițiile angajării răspunderii. Necesitatea ca angajatorul să facă dovada sarcinilor de serviciu ale salariatului a căror neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare au cauzat prejudicii. Imposibilitatea schimbării prin apel a cadrului procesual stabilit în fața primei instanțe (tantum devolutum quantum iudicatum)

21 martie 2018
Av. Laurențiu Petre a publicat Situații în care nu se aplică Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal

21 martie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Modificarea procedurii de transmitere a tranzacțiilor încheiate către Direcția plăți a BNR

20 martie 2018
Av. dr. Andrei Săvescu a publicat Standardul ocupațional pentru DPO (Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal)

14 martie 2018
Av. Laurențiu Petre și Irina Boța au publicat Tribunalul București. Motive care au determinat concedierea. Lipsa caracterului real al concedierii

11 martie 2018
Av. conf. univ. dr. Gabriel Uluitu a publicat Impreviziunea, discriminarea și manifestarea unor situații anticoncurențiale

9 martie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat CSM. Observații ref. la proiectul de modificare a Legii nr. 102/2005

7 martie 2018
Av. Alina Matei a publicat Cum se negociază cu operatorii asociați?

6 martie 2018
Av. conf. univ. dr. Gabriel Uluitu a publicat Comunicarea preavizului. Probleme în practică

6 martie 2018
Av. dr. Andrei Săvescu a publicat Încă este respirabil în privința protecției datelor cu caracter personal

2 martie 2018
Av. dr. Andrei Săvescu a publicat O chestiune mai degrabă practică decât teoretică: Sfera noțiunii „operatori de date cu caracter personal”

27 februarie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Decizia CCR nr. 22/2018. Sintagma „excluderea probei”, din cuprinsul lor. Neconstituționalitate

26 februarie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Decizia CCR nr. 21/2018. Sintagme ref. la informații clasificate. Neconstituționalitate

20 februarie 2018
Av. dr. Andrei Săvescu a publicat Art. 3 din Legea Prevenirii. O îndrumare pentru agenții economici

20 februarie 2018
Av. conf. univ. dr. Gabriel Uluitu a publicat [Comentariu] Tribunalul Brăila. Concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Indicarea motivelor care determină concedierea. Legalitatea și temeinicia deciziei de concediere

20 februarie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Decizia CCR nr. 32/2018. Modificarea Legii privind Statutul funcționarilor publici. Neconstituționalitate

20 februarie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene

19 februarie 2018
Av. dr. Andrei Săvescu a publicat Un tricou numit dorință

15 februarie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Reglementarea cursurilor de etică și integritate academică în învățământul superior

12 februarie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Noi reglementări privind unele măsuri fiscal-bugetare

8 februarie 2018
Av. dr. Andrei Săvescu a publicat Interpretarea corectă și precisă a obligațiilor instituite de Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal

7 februarie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Decizia CCR nr. 759/2017. Încetarea de drept a contractului de muncă. Neconstituționalitate

6 februarie 2018
Av. conf. univ. dr. Gabriel Uluitu a publicat [Comentariu] Curtea de Apel București. Nerespectarea de către angajator a obligației de acordare a preavizului la concediere. Sancțiune

5 februarie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Contravențiile care intră sub incidența Legii prevenirii

5 februarie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Regulamentul de ordine interioară în unitățile aparatului central al MAI

5 februarie 2018
Av. Alexandru Matei a publicat Burse acordate de stat elevilor etnici români

27 ianuarie 2018
Av. Laurențiu Petre și Irina Boța au publicat Curtea de Apel București. Cercetarea prealabilă neurmată de sancționarea disciplinară a salariatului nu semnifică hărțuire la locul de muncă

20 ianuarie 2018
Av. Laurențiu Petre și Irina Boța au publicat Tribunalul București. Sancționarea mesajelor cu caracter defăimător pe un website

19 ianuarie 2018
Av. conf. univ. dr. Gabriel Uluitu a publicat Tribunalul Bucureşti. Momentul de la care se calculează termenul de 30 de zile în care angajatorul poate dispune emiterea deciziei de sancţionare disciplinară

15 ianuarie 2018
Av. Laurențiu Petre și Irina Boța au publicat Curtea de Apel București. Instanța nu poate cenzura dreptul angajatorului de aplica o sancțiune disciplinară aspră, dacă acest drept nu a fost exercitat abuziv

29 decembrie 2017
Profesorul Gabriel Uluitu se alătură echipei SĂVESCU & ASOCIAȚII